Always LearningPTE YOUNG LEARNERS proqramı gündəlik real mövzular üzərində qurulub, uşaqlar və yeniyetmələrdə:

 • İngilis dilinə böyük maraq oyadır
 • Onlar dildən sərbəst istifadə etdikləri üçün özünə güvəni artırır
 • Böyük həcmdə lazımı söz ehtiyyatı əldə etmək imkanı verir
 • Rahat ünsüyyət qurma bacarığını artırır


PTE Young Learners 4 mərhələdən ibarətdir:

 • Firstwords
 • Springboard
 • Quickmarch
 • Breakthrough

Bu mərhələlər İngilis dilində səlis ünsiyyət qurmaq bacarıgını inkişaf etdirir.


PTE Young Learners proqramının hər mərhələsindən sonra PEARSON PTE Young learners beynəlxalq sertifikatı almaq imkanı var.
Bunun üçün PTE Young learners testindən keçmək lazımdır.
Test ildə bir neçə dəfə Pearson- Oxbric Təhsil Mərkəzində keçirilir.
Test dinləmə, oxuma və yazma bölmələrini əhatə edir və müddəti 1 saat 15 dəqiqədir.
Test qiymətləndirməsi: Əla/Yaxşı/Kafi olur.


PTE General Proqramı gündəlik real mövzular üzərində qurulub və dili öyrənmək istəyənlərdə:

 • İngilis dilinə böyük maraq oyadır
 • Böyük həcmdə lazımı söz ehtiyyatı əldə etmək imkanı verir
 • Rahat ünsüyyət qurma bacarığını artırır
 • Onlar da dildən sərbəst istifadə etdikləri üçün özünə güvəni artırır


PTE General bir biri ilə six bağlı 6 pillədən ibarətdir: L – A1 – L 1 – L 2 – L 3 – L 4 – L 5 – L 6
Bu mərhələlər İngilis dilində səlis ünsiyyət qurmaq bacarığını inkişaf etdirir.

L 5 və L6 mərhələlərini keçdikdən və Pearson testini verib Pearson sertifikatını aldığınız zaman, siz xaricdə təhsil almaq imkanını əldə etmiş olursunuz.


PTE General proqramının hər mərhələsindən sonra PTE testini vermək imkanı var. PTE Test Person-Oxbridge Təhsil mərkəzində ildə bir neçə dəfə keçirilir. Test dinləmə, oxuma və yazma bölmələrini əhatə edir və müddəti 1 saat 15 dəqiqədən-2 saat 55 dəqiqəyə, səviyyədən asılı olaraq ,davam edir.
Test qiymətləndirməsi: ƏLA/Yaxşı/Kafi/Qeyri-Kafi
Testin nəticələri test keçirilən gündən 5-8 həftədən sonra hazır olur. Nəticə əldə edildikdən sonra isə 2-3 həftə ərzində siz sertifikatınızı əldə etmiş olursuz.


Akademik İngilis dili- yüksək səviyyədə oxu, dinləmə,yazı və ünsiyyət qurma qabiliyyətlərini mənimsədikdə, Pearson Akademik imtahanını vermək imkanı yaranır.
İmtahan verib və beynəlxalq sertifikat aldıqda Dünya Universitetlərinə daxil olmaq imkanları genişlənir, eyni zamanda tələbə vizası almaq imkanı yaranır.


PTE Akademik ingilis dili səviyyəsini təsdiq edən testdir. PTE Akademik beynəlxalq sertifikatı sizə xaricdə təhsil almaq imkanı verir, xaricə viza almaq prosessində və peşakar təkmilləşmədə böyük yardımçı olur.
Testi verdikdən sonra cavabları beş iş günü ərzində əldə etmək olur.
Əlaqə
Ünvan: 88 Şamil Əzizbəyov küçəsi
Bakı, Azərbaycan
AZ1009
Tel: +994 12 505 67 88
Mobil: +994 50 710 03 03
Email: info@oxbridgedu.org.uk
Pearson VUE test mərkəzi: 38 Üzeyir Hacıbəyov küçəsi
Bakı, Azərbaycan
AZ1000
Mobile: (+99450) 218 79 50
Email: info@oxbridgedu.org.uk
Qaydalar
Qaydalar